آهنگ های ویژه

انتشار آثار شما

• شرایط پخش آثار شما از رسانه WOW MUSIC
» فقط آهنگ های مجاز و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بر روی سایت قرار می گیرد .
» آهنگ شما باید دارای یک کاور مناسب باشد ( به هیچ عنوان روی کاور نباید تصویری از خانم باشد ) .
» آهنگ های سیاسی روی سایت قرار نمی گیرد .
» آهنگ هایی که در متن ترانه آن از کلمات رکیک استفاده شده باشد روی سایت قرار نمی گیرد .
» سایز کاور شما باید ۴۸۰ پیکسل و یا بزرگتر از ۴۸۰ پیکسل باشد و کاور باید به شکل مربع باشد .
» از افزودن آثار خوانندگان زن معذوریم .
• تایید و پروسه ارسال آثار:

در صورتی که آثار شما طبق قوانین سایت می باشد،از طریق آدرس ایمیل زیر ثبت سفارش کرده و هزینه پخش آثار را واریز کنید و اطلاعات پرداختی ( عکس از فیش پرداختی یا شماره پیگیری به همراه شماره کارت ) ،کاور و فایل موزیک را برای ما ارسال کنید .

آدرس ایمیل سایت : wowmusic1396@gmail.com

• هزینه پخش تک آهنگ

عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
تک آهنگ
پست معمولی سایت
۵۰,۰۰۰ تومان
پست ویژه سایت پست ویژه در سایت – هفتگی
هدیه : پست معمولی سایت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پست تلگرام
اشتراک گذاری کاور و لینک دانلود کیفیت های مختلف و پیوست یکی از کیفیت ها در کانال – لینک کانال ما
۶۰,۰۰۰ تومان
پست اینستاگرام اشتراک گذاری ویدئوی یک دقیقه ای از آهنگ و یا کاور آهنگ در اینستاگرام – لینک صفحه ما
توضیحات اضافی : کیفیت کار شما برای پخش باید توسط مدیران تایید شود
۵۰,۰۰۰ تومان
• هزینه پخش آلبوم
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
آلبوم
پست معمولی سایت ( تا ۱۰ تراک )
۱۰۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست معمولی تلگرام ( تا ۱۰ تراک )
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت ( تا ۱۰ تراک ) – هفتگی
هدیه : پست معمولی سایت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پست ویژه تلگرام
پست ویژه در تلگرام ( تا ۱۰ تراک ) – (همراه با پین به کانال تلگرام)
هدیه : پست معمولی تلگرام
۲۰۰,۰۰۰ تومان
• هزینه پخش موزیک ویدئو
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت
۸۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی تلگرام
۸۰,۰۰۰ تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت – هفتگی
هدیه : پست معمولی سایت
۱۸۰,۰۰۰ تومان
پست ویژه تلگرام
پست ویژه در تلگرام – پین به کانال تلگرام
هدیه : پست معمولی تلگرام
۱۸۰,۰۰۰ تومان
• پلن های ترکیبی WOW MUSIC – تک آهنگ
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست معمولی اینستاگرام
۸۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست معمولی تلگرام
۹۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست معمولی اینستاگرام + پست معمولی تلگرام
۱۲۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست ویژه اینستاگرام (همراه با استوری) + پست تلگرام
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت +پست ویژه اینستاگرام (همراه با استوری) + پست ویژه تلگرام (همراه با پین به کانال تلگرام)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست ویژه تلگرام (همراه با پین به کانال تلگرام) + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست ویژه تلگرام (همراه با پین به کانال تلگرام) + پست ویژه اینستاگرام (همراه با استوری)
هدیه : پست معمولی سایت
۳۰۰,۰۰۰ تومان
• پلن های ترکیبی WOW MUSIC – آلبوم
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
آلبوم
پست معمولی سایت + پست معمولی اینستاگرام
۱۸۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست معمولی تلگرام
۱۴۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست معمولی اینستاگرام + پست معمولی تلگرام
۲۲۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست ویژه اینستاگرام (همراه با استوری) + پست تلگرام
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۲۳۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۲۶۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست معمولی سایت +پست ویژه اینستاگرام (همراه با استوری) + پست ویژه تلگرام (همراه با پین به کانال تلگرام)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست ویژه تلگرام (همراه با پین به کانال تلگرام) + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۲۶۰,۰۰۰ تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست ویژه تلگرام (همراه با پین به کانال تلگرام) + پست ویژه اینستاگرام (همراه با استوری)
هدیه : پست معمولی سایت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
• پلن های ترکیبی WOW MUSIC – موزیک ویدئو
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست معمولی اینستاگرام
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست تلگرام
۱۸۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست معمولی اینستاگرام + پست تلگرام
۲۰۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام (همراه با استوری)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
۳۲۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست اینستاگرام  + پست تلگرام
هدیه : استوری اینستاگرام
۲۰۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پین به کانال تلگرام
۲۲۰,۰۰۰ تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست اینستاگرام + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت + استوری اینستاگرام
۳۵۰,۰۰۰ تومان

* توجه شود که مدت زمان پست ویژه یک هفته و استوری اینستاگرام و پین به کانال تلگرام، ۲۴ ساعت می باشد.